Това е мозъкът ви в текстовете – и защо не трябва да ходите по едно и също време

Не е тайна, че много хора се разхождат с очите си, залепени за телефоните си.

Според Асоциацията за безопасност на автомагистралите на управителите близо 6000 пешеходци са били убити в САЩ миналата година, а полицията в цялата страна е все по-загрижена за опасностите от ходенето по време на текстовото предаване.

Вземи новата книга на Джеф Россен, “Росен на спасението”, тук.

Текст и ходене? Джеф Росен обяснява как може да те убие

Mar.23.201805:55

Джеф Росън на ДНЕС днес разследва какво се случва с мозъка на хората, когато те текстоват и ходят.

Група зрители от ДНЕС участва в експеримент, за да види колко добре могат да изпълнят двете задачи. Резултатите? Не толкова добре. Участниците преминаха диагонално в един проход, почти се втурнаха в скала, почти се спънаха над бордюра и още. Повечето не поглеждаха нагоре по пътя към улицата.

Констатациите подкрепят съществуващите изследвания: Едно проучване показва, че 60% от texters не могат да ходят по права линия.

Jeff Rossen's walking while texting
Група зрители от ДНЕС участва в експеримент, за да види колко добре могат да изпълнят двете задачиДНЕС

Росен се обърна към невролог в Ню Йорк за по-задълбочено обяснение.

С помощта на EEG слушалки д-р Дейвид Путерно, директор на иновациите за рехабилитация в здравната система на планината Синай, наблюдаваше мозъчните вълни на Росен по време на две отделни разходки: веднъж, докато използвал телефона си и веднъж без него.

Сканирането показваше нормални мозъчни вълни, когато Росен вървеше без телефона си.

– Това ни казва, че се съсредоточаваш само върху едно нещо – каза Путрино.

Но когато Росен ходи по време на писане, сканирането показа, че мозъкът му е “напълно претоварен” – продължи той.

Това е мит, който хората могат да извършват на много места; те всъщност просто бързо превключват между задачите. Това означава, че когато хората разговарят по време на разходки, те всъщност не обръщат голямо внимание на ходенето.

Обърнете внимание на това напомняне: Следващият път, когато сте на разходка, отпуснете телефона!

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

+ 29 = 33

map