Giada以2种方式制作肉饼和土豆

这些简单的食谱可以将舒适的食物主食提升到一个新的水平,包括培根和培根土豆以及配有羊奶酪和晒干西红柿的火鸡肉饼。.

获取食谱

肉饼干酪

Giada De Laurentiis

获取食谱

培根和培根土豆

Giada De Laurentiis

获取食谱

土耳其肉饼用希脂乳和各式各样的蕃茄

Giada De Laurentiis

获取食谱

烤土豆泥豌豆,帕尔玛奶酪和面包屑

Giada De Laurentiis

来自Giada的更多食谱:

  • Giada用葡萄酒做饭:Rigatoni,猪排等等
  • 用烟熏的arrabiata酱做肋眼
  • Giada的冬季舒适食品:烤面疙瘩,炖牛肉

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29 − = 21

Adblock
detector